Zopowy: 09.05.2021 r.

1. Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas.

    Oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi,

    dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia wiarą na co dzień.

2. W kolejnych dniach maja pragniemy życzliwie odpowiadać na zaproszenie Matki

    Bożej do wspólnej modlitwy, w najbliższy wtorek, z racji dni krzyżowych, szczególnie

    o dobre urodzaje.

3. W przyszłą niedzielę w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego nasze ofiary

    w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na potrzeby kościoła i parafii.

    Można włączyć się do tych ofiar poprzez konto bankowe parafii Zubrzyce Filia Zopowy:

    nr 35 8868 0004 1000 0000 4994 0001. Bóg zapłać tym, którzy się włączają.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Lipiński i Lenartowicz.

6. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 16 osób razem z chórem. Nie lekceważmy tych

    zaleceń, mając na uwadze zdrowie bliźnich i swoje.

    Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie kontroli, ponosi sam

    zainteresowany

              „Niedziela winna być wielką bramą, przez którą na teren

                    powszednich dni tygodnia wchodzi siła do pracy”.

                                                                                         św. Teresa Benedykta od Krzyża

                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone