Zubrzyce – 16.05.2021 r.

1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że Chrystus

    uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie dni,

    aż do skończenia świata. Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia się w czasie każdej

    Eucharystii. Przyjęcie tej prawdy pomaga nam trwać w dziękczynieniu i uświęcać

    codzienność.

2. W kolejnych dniach maja pragniemy życzliwie odpowiadać na zaproszenie Matki

    Bożej do wspólnej modlitwy. Tak wiele mamy do omodlenia.

3. We środę zapraszamy na Mszę świętą i spotkanie młodych z kl. I i II średniej.

4. Trwamy w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, aby

    w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty.

5. W przyszłą niedzielę w uroczystość Zesłania Ducha Świętego nasze ofiary będą

    przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    Można włączyć się do tych poprzez konto bankowe parafii Zubrzyce:

    nr. 05 8868 0004 2000 0000 4952 0001. Bóg zapłać tym, którzy się włączają.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy przy kościele.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Krynicki i Lenartowicz [za 2 tyg.].

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: panów Humeniuk.

8. Zgodnie z zaleceniami związanymi z epidemią pragniemy pamiętać o zakrywaniu ust

    i nosa, zachowywaniu odpowiedniego dystansu i innych zaleceniach. Wśród nich jest

    obecność w naszym kościele do 26 osób razem z chórem. Nie lekceważmy tych

    zaleceń, mając na uwadze zdrowie bliźnich i swoje.

    Konsekwencje za niezastosowanie się do tych zaleceń, w razie kontroli, ponosi sam

    zainteresowany.

                                         „Geniuszem nie każdy może zostać,

                        droga zaś do świętości wszystkim stoi otworem”.

                                                                                                       św. Maksymilian Maria Kolbe

                                                           Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone