Zubrzyce – 30.05.2021 r.

1. Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg w trzech

    Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć tę prawdę nie tyle

    umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie chodzi, ale o tajemnicę miłości,

    która spaja Osoby Boskie i w której my także mamy swoje miejsce.

2. We czwartek przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

    Po wysłuchaniu głosu parafian, którzy wyrażali troskę o bezpieczeństwo epidemiczne

    i obowiązujące zalecenia [26 osób w kościele, dystans 1.5 m lub maski w czasie

    procesji] oraz o godne i owocne uczczenie obecności Pana Jezusa w Najświętszym

    Sakramencie, uroczystość będzie miała następujący przebieg: na zakończenie

    jednej i drugiej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, odczytanie

    odpowiedniego fragmentu Ewangelii, odmówienie odpowiednich modlitw, procesja

    wokół kościoła, przed wejściem do kościoła udzielenie błogosławieństwa naszej

    miejscowości, zakończenie w kościele odśpiewaniem Te Deum laudamus

    i błogosławieństwem Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

    Do baldachimu zapraszamy Panów z Rady duszpasterskiej.

3. Pierwszy piątek czerwca.

    – godz.17.45: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie jako

                          wynagrodzenie za grzechy swoje i świata, miesięczna spowiedź św.

                          oraz procesja wokół kościoła w ramach oktawy.

4. W przyszłą niedzielę w ramach oktawy Bożego Ciała będą procesje wokół kościoła

    na zakończenie obu Mszy świętych.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

    Można włączyć się do tych poprzez konto bankowe parafii Zubrzyce:

    nr. 05 8868 0004 2000 0000 4952 0001. Bóg zapłać tym, którzy się włączają.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Kierdal [za 2 tyg.].

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Mika i Zamarski.

  „Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe

          musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów”.

                                                                      św. Teresa od Dzieciątka Jezus

                                               Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone