Zopowy – 20.06.2021 r.

1. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na naszych oczach,

    lecz rzadko tak o niej myślimy. Oto Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. Niech

    nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: „[…] Ja jestem z wami przez wszystkie

    dni, aż do skończenia świata”.

2. We czwartek przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał 

    do nawrócenia i przygotował drogę Jezusowi. Wskazał Jezusa jako Baranka Bożego.

3. W piątek zakończenie roku szkolnego. Pragniemy dziękować za wszelkie dary i łaski,

    których Bóg udzielił nam w tym nietypowym roku, za pracę wychowawczą naszych

    nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za pracę dzieci i młodzieży, uwieńczoną

    odpowiednimi wynikami. Niech wyrazem tej wdzięczności będzie pojednanie z Bogiem

    w sakramencie pokuty, uczestnictwo we Mszy świętej we czwartek i przyjęta Komunia

    święta.

4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość odpustowa ku czci Świętych Apostołów

    Piotra i Pawła w Zubrzycach. Suma odpustowa o godz.11.00.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny. W zakrystii można nabyć książki „Wszystko o Prymasie

                  Tysiąclecia”, „Wszystko o Dekalogu” po 3 zł.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Atłachowicz i Sobolewski.

            „O Serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone

miłosierdzie Twoje! Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich”.

                                                                                 św. Małgorzata Maria Alacoque

                                                    Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone