Zubrzyce – 20.06.0221 r.

1. Eucharystia, w której uczestniczymy, jest cudem dokonującym się na naszych oczach,

    lecz rzadko tak o niej myślimy. Oto Bóg staje wśród nas i jest dla nas pokarmem. Niech

    nigdy nie zabraknie nam wiary w słowa Jezusa: „[…] Ja jestem z wami przez wszystkie

    dni, aż do skończenia świata”.

2. W środę przeżywając Dzień Ojca pragniemy modlić się za ojców w naszej parafii,

    aby wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich powołania.

3. W piątek zakończenie roku szkolnego. Pragniemy dziękować za wszelkie dary i łaski,

    których Bóg udzielił nam w tym nietypowym roku, za pracę wychowawczą naszych

    nauczycieli, pedagogów, pracowników szkoły, za pracę dzieci i młodzieży, uwieńczoną

    odpowiednimi wynikami. Niech wyrazem tej wdzięczności będzie pojednanie z Bogiem

    w sakramencie pokuty, uczestnictwo we Mszy świętej i przyjęta Komunia święta.

4. W przyszłą niedzielę przeżywać pragniemy uroczystość odpustową, dziękując Bogu

    w Trójcy Jedynemu za naszych patronów Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

    Przeżyjemy tę uroczystość w gronie naszej wspólnoty parafialnej.

    Suma odpustowa z procesją o godz.11.00. Prosimy o podjęcie baldachimu Panów

    z Rady Duszpasterskiej.

    Niech nasze uczestnictwo będzie wyrażeniem szczerej wdzięczności za Bożą opiekę

    poprzez naszych Patronów i zawierzeniem tego czasu, który przed nami. Zatem

    przeżyjmy tę uroczystość pojednani z Bogiem w sakramencie pokuty i zjednoczeni

    z Panem Jezusem w Komunii świętej.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny. W zakrystii można nabyć książki „Wszystko o Prymasie

                  Tysiąclecia”, „Wszystko o Dekalogu” po 3 zł.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, za skoszenie trawy.

    – do odpustowego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny z ul. Długiej

       [od rodziny Kondrackich do rodziny Tracz].

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Żłobicki i Toporowski.

            „O Serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone

miłosierdzie Twoje! Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich”.

                                                                                św. Małgorzata Maria Alacoque

                                                     Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone