Zubrzyce – 27.06.2021 r.

1. Jednym z owoców Eucharystii jest nasze uzdrowienie. Do tego potrzeba przede

    wszystkim zaufania Bogu, które wzmacnia naszą wiarę w życiu codziennym. Po wyjściu

    ze Mszy Świętej, pobłogosławieni przez Boga, umocnieni Jego słowem i ciałem,

    jesteśmy przeświadczeni, że On jest zawsze z nami, że nam błogosławi i uzdrawia nas

    mocą swoich sakramentów.

2. W poniedziałek przypada doroczna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

    w intencjach Kościoła. Rozpocznie się o godz. 17.30. Pan Jezus zaprasza.

3. We wtorek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia w sposób szczególny

    pamiętamy o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku i prosić pragniemy

    Ducha Świętego, aby towarzyszył w jego posłudze.

4. Pierwszy piątek lipca.

    Rano odwiedziny chorych z zachowanie zasad bezpieczeństwa. Proszę zgłosić.

    – godz.18.00: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie j

                          jako wynagrodzenie za grzechy swoje i świata. Miesięczna spowiedź św.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego różańca.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje

    diecezjalne.

6. Z prasy: Gość Niedzielny. W zakrystii można nabyć książki „Wszystko o Prymasie

                  Tysiąclecia”, „Wszystko o Dekalogu” po 3 zł.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za odpustowe przygotowanie kościoła, wokół kościoła, na cmentarzu.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Broszko i Szymański.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Żłobicki i Toporowski.

8. Nadszedł czas wakacji i urlopów. Zadbajmy o to, by nie był to tylko czas odpoczynku,

    lecz także umocnienia naszej wiary. W czasie zwiedzania ojczyzny i innych krajów

    zauważmy miejsca szczególnie przez Boga umiłowane, wybrane, naznaczone Jego

    obecnością i nie omijamy ich obojętnie.

9. Od 26 czerwca, obowiązuje zwiększona ilości wiernych w kościołach [nie wlicza się do

    tego limitu osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS- CoV-2], ks. Biskup Ordynariusz

    informuje, że:

    – odwołuje w całości dyspensę ogólną od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej

       i świątecznej;

    – podtrzymuje obowiązek zasłaniania ust i nosa wewnątrz kościoła, także przystępując

       do spowiedzi świętej;

   – zachęca do radosnego i godnego przyjmowania Komunii Świętej;

   – przywraca odwiedziny chorych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

    – jest też woda święcona w kropielnicy przy wejściu do kościoła.

    Prośmy Boga w Trójcy Jedynego poprzez pośrednictwo Matki Bożej i naszych patronów

    Świętych Apostołów Piotra i Pawła, abyśmy odnaleźli się w naszej parafialnej wspólnocie

    przy Chrystusie obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszym kościele.

               „Podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak i rodzicielskiej

                          jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże ojcostwo”.

                                                                                              św. Jan Paweł II

                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone