Zubrzyce – 25.07.2021 r.

1. Każda Msza Święta rozpoczyna się wezwaniem do modlitwy, kierowanym do nas przez

    celebransa, byśmy do wspólnej intencji dołączyli osobiste, z którymi przyszliśmy.

    Czy o tym pamiętamy? Czy zabieramy na Eucharystię także osobiste sprawy,

    by przedstawić je Panu? Jezus może spełnić nasze prośby, przemienić nasze życie,

    dosłownie dokonać cudu, o ile z pełnym zaufaniem potrafimy złożyć w Jego dłonie to,

    co czasami określamy jako „niewiele”. Uczmy się od apostołów postawy zawierzenia,

    z którą złożyli w dłonie Jezusa pięć chlebów i dwie ryby. Jezus nakarmił tłumy. Dokonał

    cudu. Czy w naszym życiu nie mógłby dokonać takich znaków?

2. W poniedziałek uczestnicząc we Mszy Świętej pragniemy dziękować za orędownictwo

    za nami Świętej Annie, patronce naszej diecezji.

3. W lipcowe piątki Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza pół godziny

    przed Mszą Świętą na adoracyjne spotkanie, aby w ciszy z Nim się rozmówić.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje

    diecezjalne, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę, w ramach Caritas jako

    pomoc poszkodowanym przez żywioły, które dotknęły tak wielu w naszej Ojczyźnie

   i w świecie.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa. W zakrystii można nabyć książki „Wszystko

                  o Prymasie Tysiąclecia”, „Wszystko o Dekalogu” po 3 zł.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii, a przed

                              kościołem jako pomoc misjonarzom: „Jeden grosz za jeden

                              szczęśliwie przejechany kilometr”, za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Konrad i Głogiewicz.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Gużda i Rak.

    – do przygotowania tegorocznych dożynek zapraszamy: parafian z ul. Sportowej,

       Słonecznej, Pogodnej, Mostowej i Ogrodowej.

7. W sierpniu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

8. Przychodząc do świątyni, także w czasie wakacyjnych wędrówek pamiętajmy o godnym

    stroju, by w ten sposób dać świadectwo szacunku dla miejsc świętych.

    Również pamiętamy o godnym stroju przychodząc do kancelarii parafialnej.

                  „Nie bój się przyszłości, ponieważ Bóg jest z tobą

                                            i jest najwierniejszy”.

                                                                                   św. Ojciec Pio

                                                  Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone