Zubrzyce – 01.08.2021 r.

1. Współczesny człowiek to człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest

    tylko wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się ogarnąć

    miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego przypominającego nam: 

    “Ja jestem chlebem życia”. Niech te słowa nieustannie brzmią w naszych sercach, nie tylko

    w uszach.

2. Jutro, 2 sierpnia, możemy uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli, związany 

    ze św. Franciszkiem z Asyżu. Aby uzyskać odpust, należy: pobożnie nawiedzić kościół,

    odmówić w nim modlitwę Ojcze nasz i wyznanie wiary, być w stanie łaski uświęcającej,

    przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża,

    wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

3. W pierwszy piątek miesiąc przypada święto Przemienienia Pańskiego.

   Od godz.18.00 – adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

    jako wynagrodzenie za grzechy świata i miesięczna spowiedź święta.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego różańca.

    Rano odwiedziny chorych.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny. W zakrystii można nabyć książki „Wszystko o Prymasie

                   Tysiąclecia”, „Wszystko o Dekalogu” po 3 zł.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne, a przed

                              kościołem jako pomoc poszkodowanym przez żywioły,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Kondracki i Głogowski.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Grzegorzewicz i Radosz.

    – do przygotowania tegorocznych dożynek zapraszamy: parafian z ul. Sportowej,

      Słonecznej, Pogodnej, Mostowej i Ogrodowej.

7. Zbliża się czas Opolskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Szczegóły są na afiszu.

8. W sierpniu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

9. Zostały opróżnione pojemniki na śmiecie na cmentarzu. Prosimy o odpowiedzialność

    w segregowaniu odpadów i wrzucaniu do właściwych pojemników. Najlepiej byłoby

    niektóre z odpadów zabierać do domu.

             „Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje”.

                                                                                                     Henryk Sienkiewicz

                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone