Zubrzyce – 12.09.2021 r.

1. Dzisiaj przeżywamy w naszej Ojczyźnie historyczną uroczystość beatyfikacji Prymasa

    Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Czackiej. Pragniemy

    podjąć w transmisjach medialnych o godz.12.00 warszawskie uroczystości

    beatyfikacyjne i tak oddać cześć Prymasowi Tysiąclecia i opowiedzieć się za Jego

    nauczaniem i postawą głębokiej wiary i patriotyzmu i wdzięczność Matce Czackiej,

    która poświęciła się pracy z niewidomymi. 

2. Dzisiaj rozpoczynamy też w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni

    modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania

    przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały

    w codzienności. Niech to będzie nie tylko czas szczególnej modlitwy, lecz także okazja

    do refleksji, jakie dajemy świadectwo życia. Nie wolno nam bowiem zapomnieć, że to

    właśnie świadectwo jest wsparciem lub degradacją procesu wychowania, nad którym

    trudzą się rodzice i wychowawcy.

3. We wtorek przypada święto Podwyższenia Krzyża świętego. Krzyż to znak zbawienia –

    znak mojej wiary. Czy za każdym razem, gdy go czynię, robię to z pełną świadomością?

    Wobec profanacji krzyża w wielu miejscach świata powinienem się zastanowić nad tym,

    jakie miejsce w moim życiu zajmuje Chrystusowy krzyż – znak zbawienia i zwycięstwa.

    Czy w moim domu, miejscu pracy jest dla niego godne miejsce?

4. W piątek młodzież naszego dekanatu jest zaproszona do głubczyckiego kościoła na

    godz.20.00 na modlitewne spotkanie. Prosimy rodziców, aby pomogli młodym wziąć

    udział w tym spotkaniu.

5. We wrześniowe piątki pół godziny przed Mszą świętą Pan Jezus obecny w Najświętszym

    Sakramencie zaprasza nas na adoracyjne spotkanie. Ceńmy sobie to zaproszenie

    i z niego korzystajmy.

6. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone 

    na potrzeby kościoła i parafii.

7. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

8. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za ofiary składane przed kościołem na Ziemię Świętą,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Krudysz i Leus.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Tracz i Broszko.

Modlitwa wzajemna jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie”.

                                                                                                kard. Stefan Wyszyński

                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone