Zopowy – 19.09.2021 r.

1. Pan Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również

    w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie

    Bożym, w liturgii. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek,

    żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej,

    obserwującej Go stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu.

    Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.

2. We środę zapraszamy do Zubrzyc na Mszę Świętą i spotkanie dzieci kl.III z rodzicami.

3. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość odpustową, dziękując Panu

    Bogu za naszego patrona Świętego Michała Archanioła. Uroczystość tę przeżyjemy 

    we własnym gronie. Do baldachimu zapraszamy panów z Róży mężczyzn.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Dubiel, Borucka, Zygmunt, Zdobylak.

          „Cierpliwość i pokora to dwa klucze do serca Boga i człowieka”.

                                                                                                   św. Arnold Janssen

                                                          Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone