Zubrzyce – 19.09.2021 r.

1. Pan Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również

    w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie

    Bożym, w liturgii. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek,

    żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej,

    obserwującej Go stać się Jego uczniem. Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu.

    Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.

2. We środę zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie dzieci kl.III z rodzicami.

3. W ostatni już wrześniowy piątek pół godziny przed Mszą świętą Pan Jezus obecny

    w Najświętszym Sakramencie zaprasza nas na adoracyjne spotkanie. Ceńmy sobie 

    to zaproszenie i z niego skorzystajmy.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Lenartowicz i Przybysławska.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Zapotoczny i Humeniuk Mariusz.

7. Prosimy o odpowiedzialność w segregowaniu odpadów na cmentarzu i wrzucaniu ich

    do właściwych pojemników. Najlepiej byłoby niektóre z odpadów zabierać do domu.

         „Cierpliwość i pokora to dwa klucze do serca Boga i człowieka”.

                                                                                               św. Arnold Janssen

                                                         Szczęść Boże!        

komentarze zostały wyłączone