Zubrzyce – 07.11.2021 r.

1. Bóg prowadzi nas drogami prawdy i miłości. Dał nam przykazania, a więc jasne zasady,

    konkretne wymagania. W świecie skażonym obłudą i zakłamaniem ci, którzy to demaskują,

    są narażeni na różne ataki, trudności. Jednak wpatrujemy się w Pana Jezusa,

    który nie bał się demaskować faryzejskich, nieprawdziwych i nieuczciwych postaw,

    dlatego miejmy odwagę zawsze stawać po stronie prawdy i uczciwości. Bóg wspiera

    tych, którzy są Mu wierni.

2. We środę zapraszamy na Mszę św. i spotkanie kl.VIII i I średnią.

3. W czwartek 11 listopada będziemy świętowali Narodowe Święto Niepodległości 

    103 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Aby podziękować Bogu za odzyskaną

    wolność i niepodległość i prosić o dobre jej wykorzystanie, zapraszamy na Mszę Świętą.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na pomoc Kościołowi w potrzebie.

5. Z prasy: Gość Niedzielny. Królowa Różańca Świętego [przedłużenie prenumeraty

                  na przyszły rok – 23 zł].

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Gawłowski St. i Tracz.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Mazur i Prochnij.

7. Można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. Starajmy się, aby w naszym kościele

    była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii – składając kartki, przez pocztę mailową

    [adres jest na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

8. Zgodnie z decyzją ks. Biskupa Ordynariusza kończy się, wydłużona o rok z racji

    epidemii, kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich we wszystkich parafiach diecezji.

    W związku z tym dziękujemy naszej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za jej misję

    jaką pełniła przez sześć lat.

    Pierwszy etap wyboru Parafialnej Rady Duszpasterskiej to zgłaszanie przez parafian

    do 14 listopada, kandydatów na kartkach. Kandydatami mogą być: pełnoletni katolicy,

    autentycznie religijni, zaangażowani w życie parafii, uczestniczący regularnie w swoim

    kościele we Mszach Świętych, cieszący się w niej dobrą opinią i jeśli są małżonkami,

    żyjący w kościelnym związku małżeńskim.

                      „Największym dla mnie szczęściem na ziemi jest to,

                        gdy mogę sobie powiedzieć: Jezus mnie kocha”.

                                                                            św. Urszula Ledóchowska

                                                          Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone