Zubrzyce – 14.11.2021 r.

1. Żyjemy w czasach ostatecznych, bo nasze życie na tym świecie jest tylko etapem

    pielgrzymki ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie miejsca przygotował nam Bóg. Wobec

    wydarzeń, które czasem mają cechy apokaliptyczne, w sercu człowieka pojawia się

    strach i niepokój. Nie możemy jednak zapomnieć, że Chrystus nas odkupił, że jesteśmy

    wezwani, by przyjąć Jego perspektywę. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na

    wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości

    na spotkanie z Panem

2. Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku 

    obejmujemy szczególną modlitwą prześladowanych chrześcijan w Libanie. Obchodzimy

    także Światowy Dzień Ubogich. Niech nasze serca i oczy będą wrażliwe na tyle, 

    by dostrzegać potrzebujących i ubogich, którzy czasem żyją blisko nas. Zachęcamy, 

    by włączać się w różne akcje charytatywne organizacji społecznych i kościelnych.

3. Dzisiaj zapraszamy na godz.14.30 na wspólny różaniec z odczytaniem wypominek.

4. W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa Chrystusa Króla

    Wszechświata.

    Nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na potrzeby kościoła

    i parafii, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę jako pomoc migrantom.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego [przedłużenie prenumeraty

                  na przyszły rok – 23 zł].

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii, a przed

                              kościołem jako solidarność z Kościołem Prześladowanym,

                             za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Gawłowski i Kondracka [za 2 tyg.].

    – do uporządkowanie liści przy kościele zapraszamy: p. Mazur i Prochnij.

7. Można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. Starajmy się, aby w naszym 

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Są jeszcze wolne intencje mszalne w grudniu tego roku.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii – składając kartki, przez pocztę mailową

    [adres jest na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                   „Im trudniejsza sprawa, tym bardziej ufajmy Bogu”.

                                                                                           św. Arnold Janssen

                                                      Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone