Zopowy: 27.03. – 03.04.2022 r.

Niedziela – Czwarta Wielkiego Postu – 27.03.         [taca na kościół]

godz.  9.15: w intencji dzieci, wnuków i rodziców w rodzinie Klimków.

__________________________________________________________________________________________

Wtorek – 29.03.

godz.16.30: za ++ Narcyza, Karola, Andrzeja, Stanisława, Jana Olech

                    i wszystkich z rodziny Firlejów, Pasionków, Sadło, Olech.

__________________________________________________________________________________________

Niedziela – Piąta Wielkiego Postu – 03.04.

godz.  9.15: za + Antoninę Turko w 1 rocznicę.

komentarze zostały wyłączone