Zubrzyce – 10.04.2022 r.

1. W Niedzielę Palmową wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy

    i rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym będziemy przeżywali największe tajemnice

    naszego zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Niech będzie to czas

    naszego zamyślenia nad relacją do Boga i aktywnego udziału w celebracjach Triduum

    Paschalnego, które stanowi centrum roku liturgicznego.

    Pragniemy skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania pół godziny przed Mszą Świętą.

2. W poniedziałek rano odwiedziny chorych, których proszę zgłosić.

3. W Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej będziemy upamiętniać ustanowienie

    sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie

    przeniesiony do ciemnicy i adoracja do godz.20.30.

4. Wielki Piątek jest dniem śmierci Chrystusa, dlatego pragniemy włączyć się do Liturgii

    Męki Pańskiej z adoracją krzyża, która rozpocznie o godz.18.30.

    Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu

    Pańskiego i adoracja Najświętszego Sakramentu przy grobie Pańskim do godz.20.30.

    Ofiary składane przy adoracji krzyża będą przeznaczone na utrzymanie miejsc świętych

    w Ziemi Świętej.

    Obowiązuje post ścisły.

5. Wielka Sobota jest dniem ciszy Kościoła po śmierci Zbawiciela i adoracją przy Bożym

    Grobie.

    O godz.14.00: błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny.

    Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz.18.30. Prosimy o przyniesie świec

6. W Niedzielę Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 Msza Święta

    poprzedzona procesją rezurekcyjną.

    Do baldachimu zapraszamy panów z Rady Duszpasterskiej.

7. Z prasy: Gość Niedzielny.

8. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Urbańczyk, Radosz,

      Chamczyk, Krudysz, Leus, Lenartowicz, Ziółkowska, Lenartowicz Alina, Tyburczy,

      Tyburczy.

9. W miesiącu maju są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                       „Temu, kto się modli i czuwa, nie zabraknie łask

                                 zwycięstwa i nagrody wiecznej”.

                                                                            św. Jakub Alberione

                                                     Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone