Zopowy – 10.07.2022 r.

1. Dziś przypada piętnasta niedziela w ciągu roku. Na drogach wakacyjnego odpoczynku

    niech nie zabraknie spotkania z Bogiem w czasie Eucharystii. Pamiętajmy o niedzielnym

    obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej. Znajdźmy także czas na osobistą

    adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę, aby umacniać więź ze Zbawicielem.

2. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone

    na potrzeby kościoła i parafii.

3. Z prasy: Gość Niedzielny.

4. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Trzebuniak i Fuczek.

5. W miesiącu lipcu i sierpniu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

                  „W życiu wybierać musimy między łatwą porażką,

                                         a trudnym zwycięstwem”.

                                                                                        ks. Marek Dziewicki

                                                     Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone