Zubrzyce – 28.08.2022 r.

1. Dziś ostatnia niedziela wakacji. Eucharystia stanowi centrum niedzieli i życia

    chrześcijańskiego. Niech sprawowanie tajemnicy paschalnej Chrystusa umacnia nas

    na drodze podejmowania codziennych obowiązków. Dziś prosimy Boga, aby wszystko

    co dobre w nas, nieustannie umacniał i strzegł.

    Pragniemy też dziękować Bogu za czas wakacji i urlopów, za wszelkie dobro, którego

    doświadczyliśmy w tym czasie, i za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze.

2. W czwartek, 1 września, początek nowego roku szkolnego i katechetycznego.

    Uczestnicząc we Mszy Świętej pragniemy prosić o Boże błogosławieństwo na trud

    pracy i nauki w nowym roku szkolnym. Młodzież szkół średnich zapraszamy na Mszę

    Świętą do naszego kościoła w piątek. Dzieci będą mieć tradycyjnie Mszę świętą

    w Pietrowicach.

    Okazja do sakramentu pokuty i pojednania przed Mszą Świętą.

3. Pierwszy Piątek września.

    Rano odwiedziny chorych, których proszę zgłosić.

    – od godz.18.00: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

                               w duchu wynagrodzenia za grzechy swoje i świata.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

4. W przyszłą niedzielę Ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze.

    Ofiary nasze będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    – do przygotowanie zapraszamy: rodziny Nogaj i Antoszczyszyn.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Radosz i Urbańczyk.

7. W miesiącu wrześniu i październiku są wolne intencje mszalne. Starajmy się,

    aby w naszym kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących

    i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                                    „Nie opieraj się na własnych siłach,

                         ale zasadź mocno podstawy swej nadziei w Bogu”.

                                                                                          Tomasz à Kempis

                                                           Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone