Zubrzyce – 18.09.2022 r.

1. Dziś dwudziesta piąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Modlimy się wspólnie,

    abyśmy zachowując Boże przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Niech udział

    w świętych obrzędach wspomaga nas na drodze wiernego wypełniania Bożego prawa.

2. Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą

    otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie. W korzystaniu

    z przestrzeni medialnej niech wszystkim towarzyszy wzajemna życzliwość i szacunek.

    Dziękujemy także za media katolickie, które służą szerzeniu Dobrej Nowiny.

3. W piątek Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie po raz kolejny zaprasza nas

    na modlitewne spotkanie na godz.18.00. Przybywajmy ochotnie do źródła Bożej mocy,

    niezbędnej do dobrego przeżywania każdej chwili naszego życia.

4. W przyszłą niedzielę Parafianie w Zopowych przeżywać będą uroczystość odpustową

    o godz. 9.00. Zapraszamy.

    Nasze ofiary będą przeznaczone w ramach tacy specjalnej na potrzeby naszego

    kościoła i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na remont obiektów diecezjalnych i konserwację

                              zabytków sakralnych, za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowanie zapraszamy: rodziny Jaroszyński i Bedryj.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Radosz i Urbańczyk.

7. W miesiącu październiku są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

    „Cisza jest ogrodem Boga, w którym kwitną najpiękniejsze kwiaty”.

                                                                                                     bł. Jakub Alberione

                                                            Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone