Zubrzyce – 09.10.2022 r.

1. Dziś dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku kościelnego. We wspólnocie ludu Bożego

    modlimy się, aby dobry Bóg pobudzał nas swoją łaską do pełnienia dobrych uczynków.

    Niech udział w Eucharystii będzie dla nas pomocą w wypełnianiu tego zadania.

2. Podejmujemy kolejne dni miesiąca modlitwy różańcowej. Zapraszamy wszystkich: dzieci,

    młodzież [przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. i sakramentu

    bierzmowania], dorosłych do udziału w nabożeństwie różańcowym w poniedziałek,

    środę i piątek.

    Osoby, które nie mogą przybyć na modlitwę do świątyni, zapraszamy do odmawiania

    różańca w domu. W sposób szczególny pragniemy upraszać daru pokoju.

    Osoby modlące się na różańcu mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego, czyli darowanie

    kar czyśćcowych za grzechy. Taki odpust pod zwykłymi warunkami można zyskać,

    odmawiając jedną część różańca.

3. We wtorek mężczyźni i młodzieńcy są zaproszeni na spotkanie Bractwa Św. Józefa

    do Braciszowa na godz.18.00. Zachęcamy.

4. We środę zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie młodych z kl.VI, VII, VIII.

5. W przyszłą niedzielę, 16 października, przypada rocznica wyboru Kardynała Karola

    Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy obchodzili kolejny Dzień Papieski.

    Modlitwą i ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego

    Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

    Nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone na potrzeby kościoła i parafii

6. Z prasy: Gość Niedzielny.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

   – do przygotowanie zapraszamy: rodziny Węgrzyn i Lechun.

   – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Głogowski i Kondracki.

8. W miesiącu grudniu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                   „Różańcem można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć

                                           wszystkie piekielne moce.

  Niezliczone są łaski nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy”.

                                                                                              św. Jan Bosko

                                                      Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone