Zopowy – 20.11.2022 r.

1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość Jezusa

    Chrystusa, Króla Wszechświata. W dniu dzisiejszym na prośbę papieża Franciszka

    ogarniamy ludzi młodych serdeczną modlitwą, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości

    oraz zawsze żyli w bliskości Chrystusa.

2. We wtorek zapraszamy na Mszę świętą i spotkanie dzieci przygotowujące się do Pierwszej

    Spowiedzi i Komunii Świętej z rodzicami.

3. W przyszłą niedzielę przypada pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczniemy czas

    radosnego oczekiwania i przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem. Najpierw na

    powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, a także na świętowanie pierwszego

    przyjścia Pana Jezusa na ziemię.

   Pragniemy przygotować się na owocne przeżycie tego darowanego nam przez Boga

    adwentowego czasu, przede wszystkim przez udział w Roratach: Z narodzeniem

    Jezusa było tak… Dzieciom pomóżmy przygotować roratnie lampiony, a w domach

    niech też będzie wieniec adwentowy.

    W zakrystii będą pobłogosławione opłatki na stół wigilijny oraz Świece Wigilijnego

    Dzieła Pomocy Dzieciom 2022: duża – 15 zł, mała – 7 zł.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny. Prenumerata Królowej Różańca Świętego na 2023 rok – 27 zł.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, a przed kościołem na remont katedry w Opolu.

    – do przygotowanie kościoła zapraszamy: rodziny Jurków i Czerezdrecka z przygotowaniem

                                                                      wieńca adwentowego.

6. W miesiącu grudniu są wolne intencje mszalne. Można też zamawiać intencje mszalne

    na przyszły rok. Starajmy się, aby w naszym kościele była zanoszona modlitwa za naszych

    bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: wypisane na kartce w zakrystii, przez pocztę

    mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

7. Strony internetowe poświęcone Błogosławionemu Carlo Acutis to: carloacutis.com

    i carloacutis.pl

                            Smutek to wzrok zwrócony na samego siebie.

                              Szczęściem jest wzrok zwrócony ku Bogu”.

                                                                                                 bł. Carlo Acutis

                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone