Zopowy – 27.11.2022 r.

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem:

     „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno

    zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym

    wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do praktyk religijnych,

   nawet do udziału w niedzielnej Mszy Świętej, co wynika z przykazania Bożego

    i z przykazań kościelnych. To oznacza, że jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy

    spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, którzy uwierzyli

    w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze

    w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez

    pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty.

   To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu.

    Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę:

    Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…

2. Jednocześnie weszliśmy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem

    na przyjście Pana. Ten czas dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia

   więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest

   najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się

    naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

3. Zapraszamy do licznego udziału w roratach dzieci, młodzież i dorosłych , które w naszym

    kościele będą we wtorki, czwartki i soboty o godz.16.30. Dzieci przygotowują serduszka

    z intencjami. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnich, pragniemy

    rozbudzić w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie

    podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych

    zabaw.

   Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych,

   samotnych, przybyszów, choćby przez zakup świec Wigilijnego Dzieła Pomocy

    Dzieciom, które są w zakrystii [duża – 15 zł; mała – 7 zł]. Są też opłatki wigilijne.

4. Pierwszy czwartek.

    – godz.16.00: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w intencji

                          powołań do służby Bożej w Kościele i adwentowa spowiedź święta.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na Seminarium i instytucje

    diecezjalne, a przed kościołem jako Pomoc Kościołowi na Wschodzie.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca. Odwiedziny chorych będą bliżej świąt.

6. Z prasy: Gość Niedzielny. Prenumerata Królowej Różańca Świętego na 2023 rok – 27 zł.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła i wieńca adwentowego.

    – do przygotowanie kościoła zapraszamy: rodziny Sowa i Pabian Agnieszka [za 2 tyg.]

   – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Olech, Szemel, Główka

      Szymuś, Wolmerg, Ptak, Andrusiak, Atłachowicz, Fedorowicz, Tyburczy.

8. Można też zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: wypisane na kartce w zakrystii, przez pocztę

    mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

9. Strony internetowe poświęcone Błogosławionemu Carlo Acutis to: carloacutis.com

    i carloacutis.pl

                                   „Bez Niego nic nie mogę uczynić.

                 Naprawdę wolny jest tylko ten, kto czyni wolę Bożą”.

                                                                                             bł. Carlo Acutis

                                                      Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone