Zopowy – 15.01.2023 r.

1. Świętem Chrztu Pańskiego w ubiegłą niedzielę zakończył się liturgiczny okres

    Narodzenia Pańskiego. Następujące po tej niedzieli dni otwarły przed nam tak zwany

    okres zwykły – w ciągu roku, a dokładnie jego pierwszą część, która będzie trwała 

    aż do wtorku przed Środą Popielcową. Liturgiczny okres zwykły, po łacinie zwany: 

    “per annum”, różni się od innych okresów posiadających własny charakter tym, że w tym

    czasie nie obchodzi się żadnej szczególnej tajemnicy Chrystusa, lecz wspomina się –

    zwłaszcza w niedziele – misterium Chrystusa w całej jego pełni. Stąd też zauważalna

    zmiana koloru szat liturgicznych na zielony.

2. W środę w całym Kościele powszechnym rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy

    o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje

    przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość

    stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

3. W sobotę przypada Dzień Babci, a w niedzielę Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się

    w tych dniach za naszych kochanych Babcie i Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już

    odeszli do Domu Ojca. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podzięko-

    waniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i serdeczna pamięć.

4. Przyszłą niedzielę będziemy obchodzili jako Niedzielę Słowa Bożego, po to, abyśmy

    przez lekturę Pisma Świętego jeszcze bardziej kształtowali swoją chrześcijańską

    postawę. Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny [10 zł].

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny, które przygotowywały kościół na święta

                                                                        [po 2 lutego].

7. We wtorek w naszej wspólnocie rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane

    kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin

    błogosławieństwo Boże. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas

    której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi

    praktykami religijnymi. Niech to też będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach

    odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej.

    Pragniemy też powrócić do dawnej tradycji, że gospodarz domu lub gospodyni będzie

    oczekiwać na przyjęcie kapłana co najmniej przy drzwiach, co będzie oznaczało, 

    że ten dom jest gotowy na odwiedziny duszpasterskie. Staramy się zachować bezpieczeństwo

    epidemiczne. Będzie można zamawiać Msze święte.

    Porządek:

    – Wtorek – godz.15.00: ul. Opawska nr 37, 35, 22, 18, 29, 16, 27, 25, 23, 14.

    – Środa – godz.15.00: ul. Opawska od nr 21 do końca.

    – Czwartek – godz.15.00: ul. Stawowa od nr 14; ul. Zamkowa nr 20, 5,14, Zielona nr 2.

    – Piątek – godz.15.00: ul. Zielona od nr 40.

8. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: wypisane na kartce w zakrystii, przez pocztę

    mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej] lub w czasie wizyty duszpasterskiej.

                         „Maryja jako Matka Jezusa Chrystusa, bardziej

                                niż ktokolwiek inny wstawia się za nami”.

                                                                                       bł. Carlo Acutis

                                                          Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone