Zopowy – 22.01.2023 r.

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela

    Słowa Bożego. W liście apostolskim papież Franciszek napisał: „Ciągłe czytanie Pisma

    Świętego i uczestnictwo w Eucharystii pozwalają rozpoznać osoby należące do siebie

    nawzajem. Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy

    silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. W tym celu

    musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce

    pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”.

2. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

    Nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz przywrócenia jedności i w tej intencji ofiarujmy

    nasze modlitwy, trudy i cierpienia.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za odśnieżenie przy kościele.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny, która przygotowywały kościół na

       święta [po 2 lutego].

6. W najbliższych dniach pragniemy podjąć dalsze odwiedziny duszpasterskie.

         Porządek:

    – Poniedziałek – godz.15.00: ul. Zamkowa – Dom Samotnej Matki i od nr 2

    – Wtorek          – godz.15.00: Osiedle nr 77, 78, 79, 80, 81b.

    – Środa           – godz.15.00: Osiedle nr 81a, 82a, 82b, 83b, 83a.

    – Czwartek      – godz.15.00: Osiedle nr 84a, 84b, 2.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: wypisane na kartce w zakrystii, przez pocztę

    mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej] lub w czasie wizyty duszpasterskiej.

            „Różaniec to schody prowadzące do nieba najkrótszą drogą”.

                                                                                                            bł. Carlo Acutis

                                                           Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone