Zubrzyce – 12.03.2023 r.

1. Podejmując kolejny tydzień wielkopostny pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem

     w tym świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie

     we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba

     wiele pokory i silnej wiary w miłosierdzie Boże. Nawrócenie ma się bowiem dokonać

     przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne

     oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych: Drodze krzyżowej i Gorzkich

     żalach. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać

     odpust zupełny.

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra.

     Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne

     wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę

     Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się

     nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu

     sakramentu pokuty i pojednania.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone

    na potrzeby kościoła i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Kondracki i Głogowski.

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Główka, Kozakiewicz,

      Gawłowski, Gawłowski, Gawłowski, Ostarek, Lechun,Tracz, Gawłowska, Kondracka.

6. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

     naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

            „Życie jest prezentem, ponieważ jak długo jesteśmy na ziemi,

                           możemy pomnażać naszą zdolność miłowania.

                            Im będzie wyższa, tym bardziej skorzystamy

                                   z wiecznego błogosławieństwa Boga”.

                                                                                                          bł. Carlo Acutis

                                                          Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone