Zubrzyce – 19.03.2023 r.

 1. Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia

     naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą

     miłości Bożej, której wyrazem jest również stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii.

     Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia

     i autentycznie zaangażowanego w budowanie Królestwa Bożego: Królestwa prawdy

     i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie

     parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie. Zbawiciel ciągle nas w tym

     umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne.

     Przystępując często do stołu eucharystycznego, nie pobłądzimy na drogach wiary!

2. Wyjątkowo w poniedziałek Kościół będzie obchodził uroczystość Świętego Józefa,

    Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa.

    Przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny pragniemy się modlić za mężów

    i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego

    powołania. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci.

3. W piątek razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową,

    a w niedzielę po Mszy św. o godz.11.15 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas

    Gorzkich żali.

    W piątek młodzież naszego dekanatu, a więc i naszej parafii, jest zaproszona na

    Wielkopostne czuwanie modlitewne na godz.19.45 do kościoła parafialnego.

 4. W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem

    Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zapraszamy na Mszę św.

    o godz.17.00 do Zopowych.

5. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na potrze by kościoła i parafii.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                               i parafii, za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Lenartowicz i Konrad M. [za 2 tyg.].

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Główka, Kozakiewicz,

      Gawłowski, Gawłowski, Gawłowski, Ostarek, Lechun,Tracz, Gawłowska, Kondracka.

8. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

     naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

  „W czasie ofiarowania należy prosić Boga o łaski, których nam udziela

   przez Ofiarę Jego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, przez Jego

     Święte Rany, przez Jego Najświętszą Krew oraz ze względu na łzy

i cierpienie Maryi Dziewicy. Ona jak Jego Matka bardziej niż ktokolwiek

                                              inny wstawia się za nami”.

                                                                                                    bł. Carlo Acutis

                                                           Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone