Zopowy – 09.04.2023 r.

1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć! Zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską

     miłością Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już

     w stanie zagrodzić nam drogi do Domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy

      na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie:

     aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. A ogarnięci Bożą

     miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości

     w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym, narodowym i międzynaro-

     dowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko

     na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego

     prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

2. W ramach oktawy Wielkiej Nocy jutro drugi dzień świąt – Wielkanocny Poniedziałek.

     Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój powód

     przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.

     Zatem zadbajmy o udział we Mszy Świętej. Zachęcam także, o ile to możliwe,

     do uczestnictwa w Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy.

     Nasze ofiary będą przeznaczone na KUL.

     W piątek z racji Oktawy wielkanocnej nie obowiązuje post piątkowy.

3. Przyszłą niedzielę będziemy obchodzili jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

    Niedziela ta zainauguruje również Tydzień Miłosierdzia.

     Nasze ofiary będą przeznaczone na Caritas nasze Diecezji.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na potrzeby naszego kościoła i parafii,

                              za świąteczne przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Atłachowicz i Andrusiak [za 2 tyg.].

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Hadamek, Nawara,

       Zygmunt, Banaś, Dubiel, Kidziak, Piczak, Smoleń, Uchyła, Biśta, Rasiewicz, Smoleń,

      Andrusiak.

       „Jeśli Bóg posiądzie nasze serce, my posiądziemy Nieskończoność”.

                                                                                                        bł. Carlo Acutis

                                                           Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone