Zubrzyce – 30.04.2023 r.

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania

    Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania 

    do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, 

   aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre 

    i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca

    innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie

   kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych łask Bożych płynących z sakramentów

    świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe

    przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie

    miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty.

2. W poniedziałek wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Będziemy gromadzili się wokół

    ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwem. Tyle ważnych spraw mamy 

    do omodlenia przed obliczem Matki Bożej.

    W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali w poniedziałki, środy

    i piątki po Mszy świętej.

3. We środę 3 maja będziemy celebrować uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski,

    głównej Patronki naszej ojczyzny. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując

    w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi.

4. Pierwszy piątek jest dniem Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i

    całego świata.

    – godz.17.45: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

    Rano odwiedziny chorych. Będzie zmiana tajemnic Żywego różańca.

5. W przyszłą niedzielę siedmioro dzieci przyjmie po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii

    świętej w Zopowych. Wspierajmy dzieci i ich rodziny naszą modlitwą i świadectwem

    wiary.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na seminarium i instytucje diecezjalne.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

                  Można zamówić książkę: Do moich Rodaków. Święty Jan Paweł II.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone bieżące na potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Ryzińskich i Kopera [za 2 tyg.].

8. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon

     „Życie jest darem, ponieważ tak długo, jak jesteśmy na tej planecie,

                     możemy zwiększyć poziom naszej dobroczynności.

Im jest ona wyższa, tym bardziej będziemy cieszyć się wieczną błogością Boga”.

                                                                                                             bł. Carlo Acutis

                                                           Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone