Zopowy: 21 – 28.05.2023 r.

Niedziela – Wniebowstąpienie Pańskie – 21.04. [taca specjalna na kościół]

godz.  9.15: w intencji ks. Proboszcza w 50 rocznicę święceń kapłańskich

                     [od Parafian z Zopowych i z Zopowych Osiedla].

__________________________________________________________________________________________

Wtorek – 23.05.

godz.17.00: za ++ rodziców Leokadię i Zygmunta, braci Jana, Stanisława

                      Włodarczyków, dziadków Ławniczaków i Włodarczyków.

__________________________________________________________________________________________

Czwartek – 25.05.

godz.17.00: w intencji dzieci, wnuków i wnuczek w rodzinie Urszuli

                         i Stanisława Pabianów.

__________________________________________________________________________________________

Sobota – 27.05.

godz.17.00: w intencji Marii Nawara w rocznicę urodzin.

__________________________________________________________________________________________

Niedziela – Zesłanie Ducha Świętego – 28.05.

godz.  9.15: w intencji członkiń Róży p. Młot.

komentarze zostały wyłączone