Zopowy – 13.08.2023 r.

1. Jeszcze tyle przeróżnych niepokojów trapi nie tylko nasze dusze, ale również całe

     nasze społeczeństwo. Dlatego w tym wirze codzienności warto zauważyć nieocenioną

     rolę modlitwy, a także sens i religijną wartość milczenia. Wykorzystajmy kolejne dni

     wakacyjne na stworzenie właściwej duchowej atmosfery, niezbędnej, aby odczuć

     bliską obecność Boga i umocnić naszą wiarę. Nade wszystko powierzajmy je opatrzności

    Bożej przez ręce naszej Niebieskiej Matki – Pani Jasnogórskiej, do której w tych

     sierpniowych dniach kierujemy nasze myśli i serca, wspierając wszystkich, którzy

     pielgrzymują do duchowej stolicy naszego narodu na Jasną Górę.

2. We wtorek przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Matki

     Bożej Zielnej.

     Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu po

     błogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy

     za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze

     przypominał o Bogu i Jego dobroci, o opiece Bożej. Dlaczego właśnie w tę uroczystość

     w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie

     w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej

     ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Boga. Przecież

     na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie

     i zdecydowanie podążają ku niebu.

     Nasze ofiary będą przeznaczone na Wydział Teologiczny w Opolu, a przed kościołem

     w ramach Ogólnopolskiego Dnia solidarności ze Słowenią będzie można złożyć ofiarę.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone w ramach tacy specjalnej

    na potrzeby kościoła i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Górskich.

                                             pamiętamy o podlewaniu kwiatów.

6. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

     naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

Carlo nie miał w zwyczaju rozsiewać plotek. Nie zaspakajał ciekawości

   tych, którzy przesadnie interesowali się cudzym życiem. Cenił sobie

      dyskrecję i powściągliwość, zwłaszcza jeśli rozmowa dotyczyła

                  nieobecnych. Nie wdawał się w czcze pogaduszki

                                   i nigdy nikogo nie oczerniał”.

                                                                            mama o swoim synu bł. Carlo

                                                            Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone