Zubrzyce – 15.10.2023 r.

1. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz decyzją polskiego Parlamentu w naszym kraju

    obchodzimy Dzień Papieski. W ten sposób naród polski składa uznanie Świętemu

    Janowi Pawłowi II, „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając

    do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości

    i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś, a także w poniedziałek, w uroczystość Świętej

     Jadwigi Śląskiej – w dzień powołania Go na Stolicę Piotrową – Bogu dziękujemy

    za wieloletnią posługę Papieża – Polaka, a jednocześnie prosimy o Jego wstawiennictwo

    przed Bożym Tronem, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez Niego drodze broniąc

    najważniejszych wartości dla naszej Ojczyzny.

2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Opatrzności Bożej.

    Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie

    Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest

    różaniec, w myśl zawołania Świętego Jana Pawła II: „Zło dobrem zwyciężaj”!

    Wszystkich parafian zapraszamy na tę modlitwę.

    Dzisiaj Matka Boża zaprasza nas na wspólną modlitwę różańcową na godz.15.00.

3. We środę zapraszamy na Mszę św. i spotkanie młodych z kl.VI, VII, VIII.

4. W czwartek w rocznicę śmierci bestialsko zamordowanego Błogosławionego księdza

    Jerzego Popiełuszki, przypada Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

    Dzień ten ma być wyrazem hołdu dla kapłanów i innych osób duchownych, które swoją

    postawą dały świadectwo męstwa i patriotyzmu, a niejednokrotnie przelały też krew

    w obronie naszej ojczyzny.

5. Przyszłą niedzielę będziemy obchodzili jako Światową Niedzielę Misyjną. Rozpocznie się też

    Tydzień Misyjny. Naszymi ofiarami wesprzemy papieskie Dzieła Misyjne.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Misyjne drogi [6 zł], Wszystko o Świętym Józefie [3 zł],

                  Najpiękniejsze kolędy z Haliną Mlonkovą [10 zł]. Można zamawiać zdjęcia [271]

                  i film [1godz. 45 min.] na Pendrive z uroczystości 50-lecia kapłaństwa – 70 zł.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, a przed kościołem na Dzieło Nowego Tysiąclecia.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Gawłowska i Kondracka.

    – do skoszenia trawy zapraszamy: p. Bedryj i Jaroszyński.

8. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest 

    na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

            „Carlo bardzo wcześnie nawiązał osobistą relację z Panem.

 Widział w Bogu wsparcie i schronienie. Choć nikt go tego nie nauczał,

  odkrył za podszeptem naturalnej łaski, że jedynie trwając w jedności

             z Panem, można wspiąć się na szczyt „wzgórza świętości”

                         gdzie niebo wydaje się pochylać nad ziemią”.

                                                                                               Mama o swoim synu bł. Carlo

                                                                    Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone