Zubrzyce – 22.10.2023 r.

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się

    Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich.

    Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię

    ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas,

    abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne.

    Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny,

    różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków

    i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Pamiętamy zarazem, że nieustannie mamy

    być światłem dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary! Wielkie dzieło misyjne wspieramy

    na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Przed nami ostatnie dni wspólnej modlitwy różańcowej. Zapraszamy parafian,

    zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym

    nabożeństwie, zapraszamy na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

3. W przyszłą – ostatnią niedzielę października przeżywać będziemy uroczystość

     Rocznicy poświęcenia naszego kościoła.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Misyjne drogi [6 zł], Wszystko o Świętym Józefie [3 zł],

                  Najpiękniejsze kolędy z Haliną Mlonkovą [10 zł].

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na Papieskie Dzieło Misyjne,

                              za przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy,

                              za porządkowanie cmentarza.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Zapotoczna i Zając [za 2 tyg.].

6. Przygotowując nasz cmentarz na szczególne spotkanie modlitewne z naszymi zmarłymi

    czyńmy to z szacunkiem, odpowiedzialnością I życzliwością. Pamiętajmy, że nasi

    zmarli przede wszystkim oczekują na dar Mszy Świętej, Komunii świętej, modlitwy,

    odpustu zupełnego.

    Kartki na wypominki można odbierać u ministrantów przy kościele i składać w zakrystii.

    Proszę wypełniać czytelnie.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest 

    na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

  „Prawdziwy chrześcijanin oraz każdy, kto pragnie pójść w ślady Jezusa

                Chrystusa, powinien ustawicznie niweczyć pychę, dumę

   i nieuporządkowaną miłość własną. Jest rzeczą absolutnie niezbędną,

aby ta walka z samym sobą trwała od pierwszych chwil duchowego życia”.

                                                                                                                                  bł. Carlo

                                                                      Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone