Zubrzyce – 12.11.2023 r.

1. Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym

    w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie

    okazywać naszą wiarę w Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać,

     że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie

    wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj

    wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą

    cenę – oddaje swoje życie. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej

    pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy.

2. Listopad tradycyjnie przypomina nam o modlitewnej pamięci za zmarłych. Stosunek

    do zmarłych jest wyrazem naszej duchowej kultury. Chrześcijańska wiara nakazuje nam

    coś więcej niż dbałość o rodzinne groby czy bezimienne mogiły. Wierzymy, że zmarli

    sami pomóc sobie już nie mogą. Pamiętajmy o nich nie tylko w listopadzie. Polecając

    ich Bożemu miłosierdziu, miejmy na uwadze, że kiedyś sami będziemy w podobnej

    potrzebie.

    Dzisiaj Różaniec z odczytaniem wypominek o godz.14.30.

3. We środę zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie młodych z kl.VI, VII, VIII.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone

    na potrzeby kościoła i parafii, a przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na remont

    katedry w Opolu.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego [prenumerata na przyszły rok –

                  35 zł], Misyjne drogi [6 zł], Wszystko o Świętym Józefie [3 zł], Najpiękniejsze

                  kolędy z Haliną Mlonkovą [10 zł].

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              a przed kościołem na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Humeniuk i Mazur.

7. Można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zgłaszać wypisane na kartce z numerem telefonu: w zakrystii,

    przez pocztę mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

               „Carlo mówił, że gdybyśmy wiedzieli, jak wielką wartość jedna

              Msza Święta przedstawia dla życia wiecznego, kościoły byłyby

                        tak oblegane, że nie zdołalibyśmy do nich wejść”.

                                                                                                          mama o swoim synu bł. Carlo

                                                                     Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone