Zopowy – 03.12.2023 r.

1. Pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który przeżywać

    będziemy pod hasłem: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Rozpoczynamy również

    okres radosnego oczekiwania na przyjście Pana – to nie jest tylko przygotowanie na

    kolejne święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, lecz

    również jest to przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów.

2. Słowo Boże wzywa nas do czujności i modlitwy. Weźmy to zatem głęboko do serca

    i zaangażujmy się w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą w tym będą tradycyjne

    Msze święte roratnie – Franciszkowy plac budowy, na które serdecznie zapraszamy

    wszystkich we wtorki, czwartki i soboty. Dzieci tradycyjnie przygotowują serduszka.

3. Postarajmy się, aby głęboko przeżyć okres Adwentu, aby był to czas prawdziwego

    przygotowania na spotkanie z Tym, który stał się jednym z nas dla naszego zbawienia.

    Może warto przystroić odpowiednio nasze domy i mieszkania w adwentowy wieniec

     z czteroma świecami, powrócić do wspólnej, rodzinnej modlitwy czy skorzystać

    z sakramentu pojednania. Okazja do spowiedzi jest przed Mszą Świętą.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii, a przed kościołem jako pomoc Kościołowi na Wschodzie.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego [prenumerata na przyszły rok].

   – W zakrystii są poświęcone opłatki na stół wigilijny oraz świece Wigilijnego Dzieła

      Pomocy Dzieciom [duża – 15 zł, mała – 7 zł]

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                              za adwentowe przygotowanie kościoła.

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Wolmerg, Wolmerg,

       Sobolewski, Gawłowski, Nowak, Łoś, Gumienny, Gumienny, Zdobylak, Narowski,

       Pabian, Biśta, Górecki.

7. Można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zgłaszać wypisane na kartce z numerem telefonu: w zakrystii,

    przez pocztę mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

Carlo miał silny charakter i dobrze wiedział, czego chce. Po prostu uczynił

  przyjaźń z Jezusem osią swojego życia i kierował się nią w postępowaniu.

Jezus był dla niego stałym punktem odniesienia, a jednocześnie inspiracją.

                                    Czuł się przy Nim, prawdziwie blisko”.

                                                                                                                 mama o swoim synu bł. Carlo

                                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone