Zopowy – 14.01.2024 r.

1. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa powołującego pierwszych uczniów, którzy

    uwierzyli słowu Świętego Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas

    nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa.

2. Od 18 stycznia, do 25 stycznia, trwać będzie Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność

     Chrześcijan. O jedność wśród swoich uczniów i wyznawców modlił się Jezus przed

    swoją męką i śmiercią. Niech ta modlitwa nieustannie trwa, bo podziały wśród chrześcijan

    to rana, która boli i osłabia świadectwo ich wiary. Zachęcamy do indywidualnej

    i wspólnotowej modlitwy razem z wszystkimi naszymi braćmi i siostrami wyznającymi

    wiarę w Chrystusa Pana.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone

    na potrzeby kościoła i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Gość na kolędę [lektura pokolędowa].

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za przygotowanie kościoła.

    do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny, które przygotowywały kościół

                                                                       na święta [po 02 lutego].

6. Można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

   Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zgłaszać wypisane na kartce z numerem telefonu: w zakrystii,

    przez pocztę mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

7. Z Bożą pomocą zakończyliśmy duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Nawiedzając

     nasze domy i rodziny modliliśmy się o Boże błogosławieństwo, za żyjących i zmarłych

     z naszych rodzin, o opiekę Matki Bożej w Nowym Roku 2024.

     Serdecznie dziękujemy za godne przyjęcie, za wspólne modlitewne spotkanie,

     za podejmowane rozmowy, za dzielenie się swoimi radościami i problemami. Niech

     dobry Bóg nam błogosławi, Matka Boża ma w swojej opiece, a nasz patron Św. Michał

     Archanioł oręduje za nami u Pana naszej codzienności. Dziękujemy za ofiary kolędowe,

     składane tu w kościele, za składane ofiary ministrantom.

Carlo uważał, że spotkania nie są dziełem przypadku, lecz darem niebios.

             Nie było takiego wydarzenia, słowa czy nawet pozdrowienia,

którego mój syn nie traktowałby jako sposobności do duchowego rozwoju”.

                                                                                                          mama bł. Carlo Acutisa

                                                                     Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone