Zopowy – 21.01.2024 r.

1. Niedzielna liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany

    do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej

    przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać:

    „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź

    mnie w prawdzie według swych pouczeń”…

2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa

    Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte

    na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.

3. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone bieżące na potrzeby kościoła

    i parafii.

4. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego, Gość na kolędę [lektura

                   pokolędowa].

5. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej potrzeby kościoła i parafii,

                              za ofiary kolędowe.

    do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny, które przygotowywały kościół

                                                                        na święta [po 02 lutego].

6. Można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zgłaszać wypisane na kartce z numerem telefonu: w zakrystii,

    przez pocztę mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

 „Carlo uwielbiał czytać ewangelie. Każdego dnia wybierał jeden wyimek

                            i kierował się nim w swoim postępowaniu.

                                  Uważał Ewangelię za dar od Boga ”.

                                                                                     mama bł. Carlo Acutisa

                                                                   Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone