Zubrzyce: 04 – 11.02.2024 r.

Niedziela – Piąta Zwykła – 04.02.                [taca na seminarium]

godz.  7.00: w intencji rodziny Lenartowiczów, Winiarskich i Sadło.

godz.11.15: za ++ męża Ludwika Pietrakę, jego rodziców Zofię

                    i Franciszka, rodziców Annę i Michała Lenartowiczów,

                    brata Tadeusza, dziadków.

__________________________________________________________________________________________

Poniedziałek – św. Agaty, dziewicy i męczennicy – 05.02.

godz.18.00: w intencji dzieci, wnuków i prawnuków w rodzinie Bednarczuków.

_________________________________________________________________________________________

Środa – 07.02.

godz.18.00: za + syna Marcina.

__________________________________________________________________________________________

Czwartek – 08.02.

godz.18.00: w intencji rodziny Marii i Tomasza Gużdów.

__________________________________________________________________________________________

Piątek – 09.02.

godz.18.00: za + Zbigniewa Kosztubajdę w 1 rocznicę.

__________________________________________________________________________________________

Niedziela – Szósta Zwykła – 11.02.

godz.  7.00: w intencji mamy Stanisławy w 80 rocznicę urodzin.

godz.11.15: w intencji Chorych.

komentarze zostały wyłączone