Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania ludzkiego życia. „Akcja 21:20”.

Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania ludzkiego życia. „Akcja 21:20”.

Nowenna rozpocznie się w piątek 16 marca, a zakończy się w niedzielę 24 marca.

Modlitwę nowenny należy odmawiać o godz. 21.20 (modlitwa jest zanoszona

w łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, dlatego jest odmawiana

po Apelu Jasnogórskim, czyli ok. godziny 21.20) oraz po każdej Mszy św.

sprawowanej w parafii.

Indywidualnie nowennę można odmawiać także w dowolnym momencie dnia.

Układ modlitwy jest bardzo prosty, bowiem wystarczy odczytać intencję na dany

dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz dowolną modlitwę

w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi.

Szczegółowe intencje na poszczególne dni są następujące:

16 marca „o odnowienie wiary każdego z nas, aby prowadziła ona do umocnienia ducha

                   nas i naszych rodaków”;

17 marca „o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną”;

18 marca „o zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski”;

19 marca „o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie  

                  oraz o trwałość rodzin”;

20 marca „o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania”;

21 marca „o światło Ducha Świętego dla Polaków, byśmy kierowali się

                   zawsze dobrem Ojczyzny”;

22 marca „o prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej,

                   także w mediach społecznościowych”;

23 marca „o szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej”;

24 marca „o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.

Modlitwa za Ojczyznę – ks. Piotr Skarga

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,

a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej,

by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła

ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom

i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków

zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące,

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej,

racz za przyczyną sługi Twojego św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia

nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa.

Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością

jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością

w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych

ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie.

Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość

i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość

tuczącą się kosztem dobra publicznego.

Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją

do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich

duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny,

duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia.

Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

komentarze zostały wyłączone