Zubrzyce – 02.06.2024 r.

1. Liturgia słowa przypomniała o potrzebie świętowania dnia poświęconego dla Pana.

    Prawo Mojżeszowe mówiło o obowiązku, zaś Pan Jezus wskazał jeszcze głębszy,

    bo duchowy sens świętowania. Ma ono prowadzić do pomnażania dobra, do naszego

    ubogacenia i uświęcenia.

2. Rozpoczęliśmy czerwiec – miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

    W poniedziałek i we środę po Mszy Świętej podejmiemy procesję z Najświętszym

    Sakramentem wokół kościoła.

    We środę po procesji poświęcimy „wianki” z ziołami i nowalijkami z naszych ogrodów.

3. W pierwszy piątek czerwca celebrować będziemy uroczystość Najświętszego Serca

    Pana Jezusa, która jest również Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

    – godz.17.30: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie 

    i jak każdego pierwszego piątku będziemy chcieli wynagradzać Bożemu Sercu

    za grzechy i zniewagi ludzkie, lecz także będziemy prosili, by wszyscy

    kapłani w Sercu Jezusowym znajdowali siłę i moc do codziennej posługi

    oraz źródło własnego uświęcenia. Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.

    Rano odwiedziny chorych. Proszę zgłosić.

    W tym uroczystym dniu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła

    i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne,

                              za  przygotowanie kościoła, za skoszenie trawy przy kościele.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Białek i Nogaj [za 2 tyg.].

    – do odpustowego przygotowanie kościoła na 30.06. zapraszamy: rodziny z ul. Długiej

       od rodziny Kondrackich do rodziny Tracz.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Humeniuk i Mika.

7. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zgłaszać wypisane na kartce z numerem telefonu: w zakrystii,

    przez pocztę mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

   „Carlo mówił: „Pod wpływem słońca człowiek się opala. Pod wpływem

     Jezusa w Eucharystii dostępuje uświęcenia”. Adorację praktykował

             każdego dnia, czasem przed Mszą Świętą, a czasem po niej.

                    Eucharystia była dla niego jak promienne słońce”.

                                                                                       mama o swoim synu bł. Carlo

                                                                 Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone