Jak dobrze przygotować się do Mszy św.?

Msza św. zaczyna się wcześniej niż ustalona w parafii godzina. Często myślę o tej kwestii, kiedy na początku Eucharystii czynię znak krzyża i widzę jeszcze wchodzących do kościoła spóźnionych wiernych. Nie chcę ich, oczywiście, obwiniać, bo zdaję sobie sprawę, że niejeden uczestnik Mszy św. cieszy się z tego, że mimo spóźnienia może w ogóle uczestniczyć w Eucharystii. Być może ktoś spóźnił się nie z własnej winy. Życie jest bogate i nie przewidzi się wielu osobistych i zawodowych spraw. Niemniej jednak spróbujmy się przyjrzeć przygotowaniu do Mszy św. Czy jest ono konieczne? A jeżeli tak, to co powinniśmy zrobić?

Spróbujmy sobie uświadomić, że uczestnictwo we Mszy św. jest spotkaniem, które domaga się dialogu. W liturgii wszystko dialoguje. Kiedy wybrzmiewa słowo Boże, ono domaga się naszej odpowiedzi. Jeżeli przychodzimy ze swoimi pytaniami do Boga, ze swoimi sprawami, z tym wszystkim, co dzieje się w naszym życiu, to Bóg odpowiada. We Mszy św. aktualizują się przyjście Boga do człowieka w Jego Synu oraz to, co Syn zrobił dla naszego zbawienia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie, które uobecniają się w czasie każdej Mszy św., a także proklamowane i aktualizowane poszczególne wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa nie są tylko do oglądania, słuchania i podziwiania. Wydarzenia zbawcze nie mogą pozostać bez echa w życiu uczestnika Liturgii; są one odpowiedzią na pragnienia, pytania i egzystencjalną sytuację ludzi. W przygotowaniu do Mszy św. chodzi zatem nie tylko o przygotowanie zewnętrzne, choć ubiór też jest bardzo ważny i wyraża wewnętrzną postawę człowieka – istotne jest także ludzkie wnętrze. Uproszczeniem byłoby też, a nawet błędem, jeżeli ograniczylibyśmy to wewnętrzne przygotowanie jedynie do wyciszenia się i nastrojenia.

W Liturgii Eucharystycznej dochodzi do spotkania Boga z człowiekiem – do spotkania tego, co Bóg daje człowiekowi w tajemnicy Jezusa Chrystusa obecnego realnie na stole eucharystycznym, i słowa Bożego z tym, z czym przychodzi do Niego człowiek. Do tego spotkania zatem dobrze jest się przygotować. Chodzi o to, aby uczestnik Liturgii przed jej rozpoczęciem podjął refleksję nad tym, co dzieje się w jego życiu, jakie ono jest. Chodzi o uświadomienie sobie swoich problemów oraz miejsca, w którym obecnie się znajdujemy, a także o przemyślenie swoich pytań do Pana Boga, które chciałoby się Mu zadać. W życiu nie zawsze wszystko jest zrozumiałe. Pojawia się wiele wątpliwości. Człowiek, który podejmuje refleksję nad swoim życiem, będzie dobrze przeżywał spotkanie z Bogiem. Jeżeli ktoś idzie na spotkanie z drugim człowiekiem, aby zadać mu kilka pytań, to będzie również słuchać jego odpowiedzi. Jeżeli ktoś idzie ze swoimi problemami, to musi się zmierzyć z uzewnętrznieniem swojego życia. Do takich spotkań trzeba się przygotowywać. Choć Bóg zna nasze życie lepiej niż my sami siebie, to i tak potrzebne jest nam przygotowanie się do spotkania z Nim.

Źródło: Niedziela

komentarze zostały wyłączone