Zubrzyce – 23.06.2024 r.

1. „Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?” – to pytanie winno nam towarzyszyć zawsze

    i wszędzie. A razem z nim właściwa odpowiedź, że jest On naszym Panem, Mistrzem

    i Mesjaszem. Rozpoczynający się czas wakacji i urlopów staje się wspaniałą okazją,

    aby o tym zaświadczyć. Prośmy, by nie zabrakło nam w tym wiary i odwagi.

2. W poniedziałek przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.

    Przez jego wstawiennictwo pragniemy modlić się o łaskę bycia wiarygodnym

    świadkiem Jezusa Chrystusa.

3. W piątek pragniemy skorzystać z zaproszenia Pana Jezusa obecnego w Najświętszym

    Sakramencie na adorację od godz.17.30.

4. W sobotę świętować będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

    Patronów naszej wspólnoty parafialnej. Święci Piotr i Paweł to dwa filary, na których

    opiera się cała nasza kościelna wspólnota. Zapraszamy na wspólną modlitwę

    na Mszy Świętej o godz. 9.00 w intencji całego Kościoła, jego widzialnej głowy, a także nas

    samych, byśmy stawali się apostołami Chrystusa w miejscu naszej pracy, nauki

    i odpoczynku.

5. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość odpustową ku czci naszych

    Patronów, Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Uroczystości o godz.12.00 będzie

    przewodniczył ks. Marcin Patycki, notariusz w Kurii Diecezjalnej w Opolu, rodem

    z Głubczyc. Prosimy o podjęcie baldachimu.

    Niech nasza modlitwa i zjednoczenie z Panem Jezusem w Komunii Świętej będzie

    wyrażeniem naszej szczerej wdzięczności za troszczących się o nas Patronów.

    Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Wakacyjny savoir vivre w Kościele oraz film

                  “Powołany” – na stronie parafii.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

    – do odpustowego przygotowanie kościoła zapraszamy: rodziny z ul. Długiej od rodziny

       Kondrackich do rodziny Tracz.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: Żłobicki i Kępa.

8. Można zamawiać intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele była

    zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zgłaszać wypisane na kartce z numerem telefonu: w zakrystii,

    przez pocztę mailową [adres jest na naszej stronie parafialnej].

      „Carlo był dla mnie mistrzem autentycznego życia chrześcijańskiego

         i niedościgłym wzorem moralnym. Przyjąłem chrzest, ponieważ

           zaraził mnie – i poraził – swoją niezachwianą wiarą, wielkim

  miłosierdziem i czystością. Te przymioty nieodmiennie wprawiły mnie

   w zdumienie, bo młodzi chłopcy, zwłaszcza tak piękni i bogaci jak on,

                                  zwykle wiodą zupełnie inne życie”.

                                                                                                             Rajesh opiekun bł. Carla

                                                                    Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone