Ojciec Pio wciąż … posługuje!

Ojciec Pio wciąż ... posługuje!
Gwałtownik, który pokorą zdobywał serca. Obdarzony wieloma charyzmatami, ale i cierpieniem. Prześladowany przez hierarchię, uwielbiany przez lud. Ojciec Pio śpi i czeka na zmartwychwstanie!

San Giovanni Rotondo – miejsce działalności i spoczynku św. Ojca Pio jest obecnie drugim po Rzymie miejscem pielgrzymkowym we Włoszech. Ta niewielka wioska, obecnie małe miasteczko, w Apulii, popularnością wśród pielgrzymów pobiła Asyż, Loreto, Cascie, Manopelo czy Lanciano.

Do zeszłego wieku główną świątynią miasta pozostawała Bazylika Matki Bożej Łaskawej, gdzie swą działalność prowadzili bracia kapucyni. Ojciec Pio jeszcze za życia odprawiał Mszę Św. przed bazyliką, bo ludzie nie mieścili się wewnątrz. Po śmierci zakonnika, w związku z napływającą rzeszą wiernych trzeba było zbudować nowy kościół. Tak powstał Chiesa San Pio, poświęcony 1 lipca 2004.

Kościół ma nowoczesną, nie każdemu podobającą się, architekturę. Wokół pełno naganiaczy, którzy próbują zarobić na pielgrzyma oferując tańsze parkingi, noclegi czy posiłki. W górnym kościele odprawiane są Eucharystie dla napływających grup pielgrzymów. Jednak większość przybyszów zmierza zaraz wprost do podziemi.

W centralnej kaplicy opływającej złotymi mozaikami przedstawiającymi sceny z życia Chrystusa jest umieszczona kryształowa przeźroczysta trumna z doczesnymi szczątkami świętego. Widok nierozkładającego się ciała robi niesamowite wrażenie. Jest to niezwykły przykład wiary w zmartwychwstanie ciała. Ojciec Pio wygląda jakby spał, odpoczywał i nie życzył sobie, aby obudzono go przed Paruzją.

Święty wrócił do domu Ojca w 1968 r. W 1999 r. został beatyfikowany, a już trzy lata potem kanonizowany przez św. Jana Pawła II. Gdy w 40 lat po jego śmierci otwarto jego grób okazało się, że ciało zachowało się w stanie nienaruszonym, wydzielając przyjemny, kwiatowy zapach, który zawsze towarzyszył zakonnikowi. Od tej pory postanowiono zwrócić o. Pio wiernym i udostępnić go na widok publiczny.

Nieprzerwanie dzieją się cuda i morze łask wylewa się na pielgrzymów odwiedzających ten nietypowy grób świętego i modlących się do Boga za jego wstawiennictwem. Warto więc zwracać się w ufnej modlitwie do Pana za pośrednictwem tego wielkiego świętego, który cieszył się w niebiosach szczególnymi względami.

Tomasz Teluk

Poniżej kilka modlitw za wstawiennictwem o. Pio.

Modlitwa przez wstawiennictwo świętego Ojca Pio

Święty Ojcze Pio,
naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela,
Ciebie wybrał Bóg,
abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę
i cuda Bożej miłości.
Bądź w niebie naszym patronem,
a gdy wzywamy Twojego potężnego
wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia,
uproś nam przebaczenie grzechów,
łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii
i radość trwania w Kościele świętym.
Broń nas przed złym duchem,
kieruj nasze kroki na drogę pokoju
i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych.
Amen.

Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio

O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski…
Dla większej chwały Twojej racz go wsławić chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NOWENNA DO OJCA PIO

Dzień 1.
Błogosławiony Ojcze Pio, z przekonaniem uczyłeś, że Opatrzność Boża mieszając radość ze łzami w życiu ludzi i całych narodów prowadzi do osiągnięcia ostatecznego celu; że za widoczną ręką człowieka jest zawsze ukryta ręka Boga, wstawiaj się za mną, bym w mojej trudnej sprawie ………, którą przedstawiam Bogu, przyjął z wiarą Jego Wolę. Codziennie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 2.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty zachęcałeś małodusznych do porzucenia lęku i uznania się za najszczęśliwszych, gdy staną się godni tego, by uczestniczyć w bólach Boga Człowieka, by wierzyli, że to nie opuszczenie, ale wielka miłość Boga, ośmielony przykładem twojej ufności wobec Boga, proszę o wstawiennictwo w mojej intencji ………., którą ci przedkładam.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 3.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty przez codzienne dźwiganie krzyża zasłużyłeś na miano Cyrenejczyka, wierzyłeś, że Pan w swoim miłosierdziu poda rękę i obdarzy mocą, módl się za mną w moich trudnościach……… i uproś mi u Jezusa łaskę wytrwania w dobrym. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 4.
Błogosławiony Ojcze Pio, doświadczony z woli Bożej wielkim cierpieniem, przyjmowałeś je jako los wybranych dusz i dar prowadzący do zbawienia, wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł z godnością chrześcijańską przyjąć mój ból i uproś łaskę ……
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 5.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty przez swoje niezwykle zjednoczenie z Panem wlewałeś w serca wątpiących nadzieję, że Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany, że z cierpienia rodzi się pokój, a z odrzucenia rozpaczy budzi się nadzieja, bądź ze mną w moim doświadczeniu ………., abym ufał w miłość Bożą.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 6.
Błogosławiony Ojcze Pio, ty stałeś się dla nas przykładem posłuszeństwa w wierze, wiedziałeś, że gdzie nie ma posłuszeństwa, tam nie ma cnoty, tam nie ma dobra i nie ma miłości; gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga, a bez Boga nie idzie się do nieba, bądź moim orędownikiem u Boga, gdy proszę o łaskę ……….
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 7.
Błogosławiony Ojcze Pio, niestrudzony naśladowco Chrystusa, wszystkich z ufnością proszących o pomoc zapewniałeś, że otrzymają od Boga łaskę świętej wytrwałości, módl się za mną, gdy błagam Boga o łaskę ……….
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …..

Dzień 8.
Błogosławiony Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, ty umacniałeś w ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go, w imię miłości, która przepełniała twoje życie, wyjednaj mi w niebie dar ………, o który cię z ufnością proszę.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Dzień 9.
Błogosławiony Ojcze Pio, Maryja była ci Matką najmilszą, Ją wysławiałeś najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i na ziemi, przez twoje oddanie Bożej Matce proszę o pomoc w mojej potrzebie……….
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu …

Żródło: http://www.fronda.pl

komentarze zostały wyłączone