Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus – OT) 

Kilka ważnych dat z historii wioski:

Rok 1377 18 kwiecień : pod naciskiem wielmożów i młodszych braci Jan I (Hanusz) Raciborski – Przemyślida zdecydował się na podział ojcowizny, w wyniku którego w jego rękach pozostał Racibórz, Bruntal i Karniów. Jego młodszy brat Mikołaj III Głubczycki (Opawski, Przemyślida) w wyniku podziału został księciem najbardziej wysuniętego skrawka Opawszczyzny z głównym grodem Głubczycami, Hulczynem i Nową Cerekwią na czele. W dokumencie o podziale jest wspomniany Jeschke mit SoppoCodex Diplomaticus Silesiae T.6 Registrum St. Wenceslai. Urkunden vorzüglich zur Geschichte Oberschlesiens nach einem Copialbuch Herzog Johanns von Oppeln und Ratibor in auszügen mitgetheilt s.199 (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/19267/_06.djvu )

Rok 1434 2 luty : w Codex Diplomaticus Silesiae T.6 Registrum St. Wenceslai  s.56 jest wzmianka o Jopowske mit Jopow

  Rok 1462 26 wrzesień : w Codex Diplomaticus Silesiae T.6 Registrum St. Wenceslai  s.84 jest wzmianka o Hynku z Zoppow

Rok 1613 : Friedrich Czamer z Lamsdorfu (Łambinowice) wraz z z żoną Zuzanną Adelsbach z Mikulovic postawili murowany kościół (prawdopodobnie rozszerzyli istniejący o prezbiterium) i umieścili swoje herby i imiona rodowe na sklepieniu prezbiterium. Kościół stał na wzgórzu i miał około 19 m dł. i około 7,7 m szer.

Rok 1725 : Urbarz wspomina o 1 młynie, sołtysie, 20 chłopach, 28 małorolnych i 15 chałupnikach (chłop – posiadał grunt 1 łan około 17 ha; małorolny – posiadał pole koło gospodarstwa-ogród; chałupnik – miał tylko dom)

Rok 1725 : w Urbarzu (księga zawierająca spis majątku danego właściciela ziemskiego oraz powinności, głównie pańszczyźnianych, jego poddanych) jest wzmianka o szkole

Rok 1783 : Urbarz wspomina o 21 chłopach, 31 małorolnych i 36 chałupnikach w większości katolików. W wiosce jest kościół i szkoła.

Rok 1788-9 : przebudowa kościoła, zbudowano sklepienie oraz postawiono wieżę.                                

Rok 1910: Urbarz wspomina o 21 chłopach, 52 małorolnych i 41 chałupnikach.

Liczba ludności wynosiła: w roku 1783 – 442 osoby, 1855 – 774 osoby, 1890 – 824 osoby, 1910 – 754 osoby, w 1939 – 702 osoby,  w 1995 z raportu USC we wsi Zopowy mieszka 237 mieszkańców i 266 mieszkańców na Osiedlu.

W 1907 w odległości 2,7 km od wioski – na drodze do Równego, powstał przystanek na trasie kolejowej Leobschütz – Jägerndorf. Filia Urzędu pocztowego była założona w 1885 roku, połączenie telefoniczne powstało 1900 roku. Kasa spółdzielcza – bank w 1897 roku.

Opracował: ks. Jan Turko

komentarze zostały wyłączone