Zubrzyce – 02.01.2022 r.

1. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu

    Pańskim. Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się

    wszystkim narodom.

2. W czwartek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem

    Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon

    Jezusowi. To wydarzenie zapowiada, że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych,

    ale do wszystkich ludzi na ziemi. Ofiary na tacę będą przeznaczone na Misje.

    W naszej Wspólnocie parafialnej będzie to dzień kolędowy. Na obu Mszach Świętych

    będziemy się modlili za rodziny naszej Zubrzyckiej Wspólnoty, zostaną pobłogosławione

    woda [wodę proszę przynieść ze sobą] i kreda, którą otrzymamy tu w kościele.

    Na zakończenie Mszy Świętej zostaną pobłogosławione nasze domostwa i w nich

    mieszkający. Pozostałą część kolędową przy stole z krzyżem i świecami: modlitwy,

    poświęcenie domostw i napisanie na drzwiach C+M+B+2022, przeprowadzą w swoich

    domach mężowie, ojcowie, czy wyznaczone osoby. Teksty tych modlitw są na naszej

    stronie internetowej [zakładka ogłoszenia parafialne] lub można otrzymać w kościele.

    Pomóżmy przeżyć te chwile też w domach osób samotnych i chorych.

3. Pierwszy piątek stycznia.

    – godz.17.30: Adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie

                          jako wynagrodzenie za grzechy świata.

    Będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca. Nie będzie odwiedzin chorych.

4. W przyszłą niedzielę, Chrztu Pańskiego, kończy się liturgiczny okres Narodzenia

    Pańskiego. Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

5. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Humeniuk i Mazur.

6. W miesiącu styczniu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele

    była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii – składając kartki, przez pocztę

    mailową adres jest na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                         „Szczęśliwy ten, kto wszystko co czyni,

                          czyni z miłością i z czystą intencją”.

                                                                      Tomasz à Kempis

                                               Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone