Zopowy – 02.01.2022 r.

1. Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu

    Pańskim. Modlimy się dzisiaj, aby Bóg napełnił cały świat swoją chwałą i ukazał się

    wszystkim narodom.

2. W czwartek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem

    Trzech Króli. Będziemy wspominać Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli oddać pokłon

    Jezusowi. To wydarzenie zapowiada, że Zbawiciel nie przyszedł tylko do wybranych,

    ale do wszystkich ludzi na ziemi. Ofiary na tacę będą przeznaczone na Misje.

    W naszej Wspólnocie parafialnej będzie to dzień kolędowy. Na Mszy Świętej

    będziemy się modlili za rodziny naszej Zopowskiej i Osiedlowej Wspólnoty, zostaną

    pobłogosławione woda [wodę proszę przynieść ze sobą] i kreda, którą otrzymamy

    tu w kościele. Na zakończenie Mszy Świętej zostaną pobłogosławione nasze domostwa

    i w nich mieszkający.

    Pozostałą część kolędową przy stole z krzyżem i świecami: modlitwy, poświęcenie

    domostw i napisanie na drzwiach C+M+B+2022, przeprowadzą w swoich domach

    mężowie, ojcowie, czy wyznaczone osoby. Teksty tych modlitw są na naszej stronie

    internetowej [zakładka ogłoszenia parafialne] lub można otrzymać w kościele.

    Pomóżmy przeżyć te chwile też w domach osób samotnych i chorych.

3. W przyszłą niedzielę, Chrztu Pańskiego, kończy się liturgiczny okres Narodzenia

    Pańskiego. Nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

4. Podziękowanie: za ofiary złożone na seminarium i instytucje diecezjalne.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Gumiennych.

5. W miesiącu styczniu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele

    była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii – składając kartki, przez pocztę

    mailową adres jest na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                           „Szczęśliwy ten, kto wszystko co czyni,

                            czyni z miłością i z czystą intencją”.

                                                                               Tomasz à Kempis

                                                 Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone