Zopowy – 16.01.2022 r.

1. Dziś druga niedziela zwana zwykłą – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony

    kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić i udzielił

    siły do wypełnienia poznanych obowiązków.

2. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność

    Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych

    nabożeństwach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, 

    aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących

    w Chrystusa. Dołączmy i naszą modlitwę.

3. W piątek, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę Dzień Dziadka. Niech to będzie

    czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy

    obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone bieżące potrzeby kościoła i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii,

                              za ofiary kolędowe.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodz. Łoś i Nowak.

7. W miesiącu styczniu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele

    była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii – składając kartki, przez pocztę

    mailową adres jest na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

          „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie”.

                                                                                                Adam Mickiewicz

                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone