Zubrzyce – 23.01.2022 r.

1. Dziś niedziela z inicjatywy papieża Franciszka obchodzona jako Niedziela Słowa

    Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma

    Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo

    Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie

    i z nami zostaje”. Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary

    przez lekturę tekstów natchnionych.

2. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i parafii.

3. Z prasy: Gość Niedzielny.

4. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii,

                              za ofiary kolędowe, za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny, które przygotowywały kościół

                                                                       na święta [po 2 lutego].

5. W kolejnych miesiącach są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele

    była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii – składając kartki, przez pocztę mailową

    [adres jest na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                                „Mówić – to mało, trzeba mówić do rzeczy”.

                                                                                         William Szekspir

                                                               Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone