Zopowy – 13.03.2022 r.

1. Druga niedziela Wielkiego Postu jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

    W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni

    i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Modlimy się

    dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia

    ze strony wspólnoty wierzących.

2. Zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie do Zubrzyc: dzieci przygotowujące się 

    do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej z rodzicami w poniedziałek.

    Młodzież z klasy I średniej i VIII we środę.

3. W czwartek o godz.16.30 pragniemy podjąć rozważanie Drogi Krzyżowej. Zapraszamy.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary w ramach tacy specjalnej będą przeznaczone

    na potrzeby kościoła i parafii.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone na bieżące potrzeby kościoła i parafii, a przed

                               kościołem jako pomoc misjonarzom, za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Fedorowicz i Tyburczy [za 2 tyg.].

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Głowacz, Jurków,

       Sobolewski, Czerezdrecki, Turko, Pawlak, Kidziak, Uchyła, Dudzik, Sebesta, Zdobylak.

7. W miesiącu marcu i kwietniu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele

    była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii – składając kartki, przez pocztę

    mailową adres jest na naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

    „Własne cierpienia uczą, że nikomu nie należy robić żadnej przykrości”.

                                                                                                            Bolesław Prus

                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone