Zubrzyce – 20.03.2022 r.

1. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia i po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela:

    „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. tak więc Bóg daje nam czas na

    wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go.

2. W poniedziałek zapraszamy na Mszę Świętą i spotkanie młodych z kl. VI i VII.

3. W piątek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy Dzień

    Świętości Życia. Życie człowieka jest największym darem Boga. Nikt nie ma prawa tego

    daru niszczyć. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej

    śmierci. Dlatego aborcja i eutanazja są naruszeniem świętości życia ludzkiego.

    Wzywając orędownictwa Maryi, która zgodziła się być Matką Syna Bożego, polecajmy

    Bogu każde poczęte dziecko, aby było z miłością przyjęte, oraz osoby starsze i chore,

    aby były otaczane szacunkiem i pomocą.

    O godz.18.00 pragniemy podjąć rozważanie Drogi Krzyżowej. Zapraszamy.

    Na zakończenie Mszy świętej odmówimy Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu

    Sercu Maryi, jednocząc się z Ojcem świętym i całym Kościołem na świecie.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone na remont obiektów diecezjalnych

    i konserwację zabytków sakralnych.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła

                              i parafii, za przygotowanie kościoła.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Gużda [za 2 tyg.].

    – do świątecznego przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Urbańczyk, Radosz,

       Chamczyk, Krudysz, Leus, Lenartowicz, Ziółkowska, Lenartowicz Alina, Tyburczy,

       Tyburczy.

7. W miesiącu marcu i kwietniu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    „Dla Boga każdy człowiek bez wyjątku jest skarbem drogocennym”.

                                                                                                bł. Jerzy Popiełuszko

                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone