Zopowy – 15.05.2022 r.

1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy,

    aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi

    darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo

    wiary w Zmartwychwstałego Pana.

2. W majowym miesiącu pragniemy na majowych nabożeństwach wypraszać wstawiennictwa

    Matki Bożej w naszych codziennych potrzebach.

3. W sobotę młodzież kl.VIII i I średniej przyjmie sakrament bierzmowania w Głubczyckim

    kościele parafialnym. Uroczystość rozpocznie się o godz.14.00.

    Pragniemy wspierać młodych naszą modlitwą, ale także naszą dojrzałą postawą

    chrześcijańską.

    W związku z dniem adoracji, który przypada na naszą wspólnotę, od godz.16.30

    Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie zaprasza na modlitewne spotkanie.

4. W przyszłą niedzielę nasze ofiary będą przeznaczone jako jałmużna postna z całego roku.

5. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

6. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach tacy specjalnej na potrzeby kościoła i parafii.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Ptak i Wolmerg.

7. W miesiącu maju i czerwcu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym

    kościele była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

    Intencje mszalne można zamawiać: w zakrystii, przez pocztę mailową [adres jest na

    naszej stronie parafialnej] oraz przez telefon.

                 „Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty

                        umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją

                   mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył”.

                                                                                                  z Katechizmu

                                                    Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone