Zubrzyce – 22.05.2022 r.

1. Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela

    wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej

    Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego

    Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu.

2. W poniedziałek i w środę w ramach Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące

    będziemy prosili o obfite plony, błogosławieństwo Boże i szacunek dla pracujących

    na roli, a także o to, aby nigdzie na świecie nie brakowało ludziom podstawowych

    środków do życia.

    – W poniedziałek udamy się do krzyża na cmentarzu; we środę do krzyża misyjnego.

3. W kolejnych majowych dniach pragniemy na majowych nabożeństwach wypraszać

    wstawiennictwa Matki Bożej w naszych codziennych potrzebach

    Dzisiaj Matka Boża zaprasza nas na godz.16.00 na majową modlitwę.

4. W piątek rozpoczniemy Nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

    Pragniemy w ten sposób prosić Ducha Świętego o Jego dary i moce Boże do owocnego

    przeżycia Misji parafialnych, które rozpoczniemy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego

    05 czerwca. Misjom będzie przewodniczył Ojciec Gwardian głubczyckiego klasztoru

    Ojców Franciszkanów, Ojciec Eliasz.

5. W przyszłą niedzielę uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego nasze ofiary będą

    przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła.

6. Z prasy: Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego.

7. Podziękowanie: za ofiary złożone w ramach jałmużny postnej z całego roku.

    – do przygotowania kościoła zapraszamy: rodziny Humeniuk.

    – do skoszenia trawy przy kościele zapraszamy: p. Ostarek i Lehun.

8. W miesiącu czerwcu są wolne intencje mszalne. Starajmy się, aby w naszym kościele

    była zanoszona modlitwa za naszych bliskich żyjących i zmarłych.

    Zamówić i ofiarować Mszę św. jest najlepszym darem dla tych, których się kocha.

              „Nie bój się więc przyszłości, ponieważ Bóg jest z tobą

                                               i jest najwierniejszy”.

                                                                                         św. Ojciec Pio

                                                       Szczęść Boże!

komentarze zostały wyłączone